Privacy Policy

Privacy en Cookie Statement

Paul Kuipers neemt de beveiliging van persoonsgegevens heel ernstig. We hebben dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Paul Kuipers bij de verwerking van persoonsgegevens.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Paul Kuipers kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je (persoonlijk of via je organisatie) diensten van de Paul Kuipers afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Paul Kuipers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Paul Kuipers gebruikt je naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Paul Kuipers je contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Paul Kuipers. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Paul Kuipers en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Op de website van Paul Kuipers worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk hieronder bij de rubriek Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Paul Kuipers gebruikt je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

DELEN MET DERDEN

Paul Kuipers kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Paul Kuipers deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Paul Kuipers correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in België, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht je gegevens verwerken, sluit Paul Kuipers een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Paul Kuipers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Paul Kuipers je persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na je nadrukkelijke toestemming.
  • Op verzoek van overheidsinstanties zal Paul Kuipers de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

COOKIES

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Paul Kuipers maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Met je toestemming plaatst Paul Kuipers tracking cookies op je apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van de Paul Kuipers bezoekt. Hierdoor kan Paul Kuipers te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Paul Kuipers bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Het dient om advertenties af te stemmen op je profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Paul Kuipers maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt de Paul Kuipers inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Paul Kuipers de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Googleen over het specifieke privacy beleid van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Paul Kuipers heeft hier geen invloed op. Paul Kuipers heeft Google geen toestemming gegeven om de via Paul Kuipers verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Paul Kuipers draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Paul Kuipers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Paul Kuipers je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt 3 jaar danwel drie 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Na afloop van de genoemde bewaartermijnen vernietigt Paul Kuipers je persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@paulkuipers.com.

Paul Kuipers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

BEVEILIGING

Paul Kuipers neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Paul Kuipers heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van je persoonsgegevens door ons of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Paul Kuipers verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Paul Kuipers via info@paulkuipers.com

http://www.paulkuipers.com is de website van Paul Kuipers.

Paul Kuipers is als volgt te bereiken:

De Kempkens 54 / 4
3930 Hamont-Achel
Ond-nummer: 0785.916.566
Telefoon: +32 475 91 93 76
E-mailadres:  info@paulkuipers.com

KLACHTEN

Indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Paul Kuipers, verzoekt Paul Kuipers je om zo snel mogelijk contact op te nemen via: info@paulkuipers.com

Paul Kuipers zal binnen 4 weken schriftelijk reageren.

WIJZIGINGEN

Paul Kuipers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.